Oferta i cennik

1. Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek,
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR).
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT
 • Sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych do urzędów.
 • Sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP
 • Reprezentacja klienta przed urzędami
 • Opracowywanie polityki rachunkowości spółek
 • Opracowanie zakładowego planu kont

 

2. Obsługa kadrowa

 • prowadzenie kartotek pracowniczych, kart urlopowych
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie umów o pracę
 • rozliczanie składek ubezpieczeniowych
 • naliczanie podatku dochodowego
 • rozliczenia roczne pracowników
 • wystawianie zaświadczeń RCA, DRA
 • współpraca z ZUS oraz reprezentowanie klienta przed ZUS

 

3. Outsourcing księgowości

4. Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

 

Wycena każdej usługi odbywa się indywidualnie, wszystko zależy od rodzaju firmy jaką prowadzisz i od ilości dokumentów czy osób, które zatrudniasz.

Napisz Nam dokładnie czego potrzebujesz, wrócimy do ciebie z wyceną najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych